Na początku służyły do celów wycieczkowych. Ich potencjał nie umknął jednak uwadze wojska. W efekcie tego sterowce szybko zasiliły szeregi armii. Odegrały dużą rolę podczas Pierwszej Wojny Światowej. To bowiem za ich pomocą dokonywano nalotów nie tylko zwiadowczych, ale również bombowych. Dziś powszechnie znane „zeppeliny” stanowią na niebie znacznie bardziej egzotyczne widowisko. Co wspólnego ma z nimi zegarek? read more