Polityka prywatności e-zegarek.pl

§ 1 Słownik pojęć

1. Sprzedawca, Administrator – Anna Wójcik-Janicka, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: INTERNETOWY SKLEP-KOMIS "OKO" S.C. ANNA WÓJCIK-JANICKA, CEZARY JANICKI, ul. Puławska 10 lok. 32, 02-566 Warszawa, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 1230846439, REGON: 140868098, oraz Cezary Janicki, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: INTERNETOWY SKLEP-KOMIS "OKO" S.C. ANNA WÓJCIK-JANICKA, CEZARY JANICKI, ul. Puławska 10 lok. 32, 02-566 Warszawa, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 7271864986, REGON: 100585397 - prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą INTERNETOWY SKLEP-KOMIS "OKO" S.C. ANNA WÓJCIK-JANICKA, CEZARY JANICKI, ul. Puławska 10 lok. 32, 02-566 Warszawa, NIP: 7292495672, REGON: 473042414Nr telefonu: 608 800 008, 602 88 55 22 i 22 408 11 11. E-mail: sklep@e-zegarek.pl.

2.Sklep – serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną e-zegarek.pl.

3.Newsletter – elektroniczna forma biuletynu rozsyłanego za pomocą poczty elektronicznej do kupujących oraz innych użytkowników Sklepu.

4.Użytkownik – każdy podmiot przeglądający zawartość Sklepu.

§ 2 Ochrona danych osobowych

1.Administratorem danych osobowych przetwarzanych na stronach Sklepu jest Sprzedawca.

2.Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tzw. RODO oraz aktualnie obowiązującymi regulacjami prawa polskiego.

3.Sprzedawca przetwarza dane osobowe w celu umożliwienia wejścia użytkownika na stronę Sklepu i przeglądania jej zawartości, skorzystania przez użytkownika Sklepu z Newslettera dostępnego na stronie Sklepu, dokonania rejestracji konta na stronie Sklepu oraz zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Towaru – zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronie Sklepu.

4.Podstawą przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę jest dobrowolna zgoda osoby, której dane dotyczą, albo – o ile zostało to wyraźnie wskazane – niezbędność przetwarzania do wykonania umowy.

5.Sprzedawca może udostępniać zebrane od Użytkownika dane osobowe podmiotom, wskazanym w komunikatach pojawiających się na stronie Sklepu. Sprzedawca przekazuje dane poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego, chyba że zostało wyraźnie wskazane, że danych nie przekazuje.

6.Kupującemu lub innemu Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W celu wykonania tych praw należy skierować żądanie pod adres email: sklep@e-zegarek.pl, numer telefonu: 608 800 008, 602 88 55 22 i 22 408 11 11 lub osobiście w siedzibie Sprzedawcy.

§ 3 Korzystanie z systemu Edrone

1.Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych zebranych od Użytkownika następującym podmiotom

1) Edrone Sp. z o.o., ul. Lekarska 1, 31-203 Kraków, NIP: 676-248-20-64, KRS: 0000537197 – w celu korzystania z systemu mailingowego edrone.me, służącego do przesyłania Newslettera,

2) Edrone Sp. z o.o., ul. Lekarska 1, 31-203 Kraków, NIP: 676-248-20-64, KRS: 0000537197 – w celach marketingowych tylko i wyłącznie na potrzeby kampanii emali, sms, social media uruchomionej lub wskazanej przez Administratora za pomocą systemu edrone.

2.Administrator może stosować technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach strony Sklepu, w tym kody śledzenia  edrone – w celu analizy statystyk strony Sklepu, a także w celach marketingowych tylko i wyłącznie na potrzeby kampanii e-mali, sms, social media uruchomionej lub wskazanej przez Administratora za pomocą systemu edrone.

§ 4 Zasady działania Newslettera

1.Zapisując się do Newslettera w Sklepie Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie e-maila, imienia i nazwiska oraz daty urodzenia podanych przez Użytkownika do informowania go o nowościach, promocjach i rabatach.

2.W każdej chwili Użytkownik ma prawo zrezygnować z Newslettera. Aby zażądać wypisania z Newslettera, wystarczy wysłać wiadomość e-mail na adres sklep@e-zegarek.pl, lub złożyć taką dyspozycję w siedzibie Sprzedawcy.

§ 5 Pliki cookies

Na stronie Sklepu są wykorzystywane pliki cookies. Stosowane są one w celach zapewnienia maksymalnej wygody wszystkich użytkowników (w tym Użytkowników) przy korzystaniu ze Sklepu (zapamiętywanie preferencji i ustawień na stronie, zbieranie anonimowych danych dla celów reklamowych i statystycznych, także przez inne portale, w tym portale społecznościowe, np. Facebook). Korzystanie ze Sklepu bez zmiany ustawień w przeglądarce dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym (np. komputerze) każdego Użytkownika. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na stosowanie plików cookies powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Tu znajduje się więcej informacji o plikach cookies.

 

 

Produkt dodany do listy życzeń
Produkt dodany do porównania