I. Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest Cezary Janicki, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą CENTRUM SPRZEDAŻY INTERNETOWEJ CEZARY JANICKI, ul. Puławska 10 lok. 32, 02-566 Warszawa, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 7271864986. Nr telefonu: 608 800 008; 602 88 55 22, (22) 408 11 11. E-mail: .
II. Cele i podstawa prawna przetwarzania
Twoje dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, adresu zamieszkania i korespondencyjnego, adresu e-mail, numeru telefonu, numeru pesel, serii i numeru dowodu osobistego oraz daty jego wydania i wygaśnięcia, źródła dochodu i jego wysokości ,stanu cywilnego, liczby osób na utrzymaniu, statusu mieszkaniowego, wykształcenia, nazwy zakładu pracy wraz z NIPEM i jego adresem, czasu zatrudniania, numeru renty/emerytury oraz ich daty przyznania i ważności, przetwarzamy w celu zawarcia z Tobą umowy sprzedaży na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą. Twoje dane są nam niezbędne do wykonania umowy- podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
III. Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym podmiotom: firmie udzielającej kredyt w tym przypadku Santander Consumer Bank, firmom księgowym, firmom kurierskim. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami. Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
IV. Okres przechowywania danych
Twoje dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem umowy sprzedaży przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umowy sprzedaży. Co do zasady okres ten wynosi dziesięć lat, a dla roszczeń gospodarczych trzy lata. 
V. Twoje prawa
Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych (jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz zażądać, abyśmy je usunęli), prawo do ograniczenia przetwarzania danych (możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie), prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (masz prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem). W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: , numer telefonu: 608 800 008; 602 88 55 22, (22) 408 11 11 lub udaj się do naszej siedziby.
VI. Informacja o dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych, nie będziesz mógł złożyć wniosku kredytowego w naszym sklepie co jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia w naszym sklepie, a tym samym my nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą, a następnie przesłać danych do Banku oraz w skutek przyznania pozytywnej decyzji kredytowej wykonać umowy sprzedaży.

Produkt dodany do listy życzeń
Produkt dodany do porównania

Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies
a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji,
z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”).